Building Information Modeling (BIM): Ορισμός, τα οφέλη και οι εφαρμογές

 

Ο όρος "Building Information Modeling" (BIM) χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Αμερικάνο αρχιτέκτονα Phil Bernstein, μετέπειτα αντιπρόεδρο της εταιρίας λογισμικού Autodesk. Η κοινοποίηση του όρου έγινε αργότερα από τον Jerry Laiserin, αναφερόμενος στην αναπαράσταση της κατασκευαστικής διαδικασίας, για την διευκόλυνση της ανταλλαγής και δια-λειτουργικότητας των πληροφοριών σε ψηφιακή μορφή. Η πρώτη εφαρμογή της τεχνολογίας ΒΙΜ έγινε το 1987, από την εταιρία Graphisoft, και πλέον αποτελεί την ισχυρότερη ένδειξη των επικείμενων αλλαγών στον τομέα του σχεδιασμού και των κατασκευών παγκοσμίως.

Ο σκοπός του παρόντος άρθρου είναι να περιγράψει την τεχνολογία, τη χρήση και τα οφέλη της μεθοδολογίας του Building Information Modeling (BIM) αποσκοπώντας στο να δημιουργήσει μια συνοπτική βάση για πληροφόρηση και να ενθαρρύνει την περεταίρω έρευνα για εφαρμογές στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.

πηγήhttp://www.cadalyst.com/aec/computer-aided-ecodesign-13162

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο όρος BIM λοιπόν, αποτελεί ένα καινούργιο ακρωνύμιο στον χώρο της αρχιτεκτονικής και των κατασκευών, με τη δυνατότητα σημαντικών ωφελειών καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του κτιρίου (building life-cycle). Αποτελεί λοιπόν ένα δυνητικά πολύ σημαντικό εργαλείο για τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο των μελετών, της αρχιτεκτονικής και των κατασκευών.

Ο προτεινόμενος ορισμός της Διεθνής Επιτροπής Προτύπων BIM (National BIM Standards Committee – NBIMS) , ορίζει το building information modeling ως «μια ολοκληρωμένη ψηφιακή αναπαράσταση των φυσικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών μιας υποδομής. Ένα μοντέλο BIM αποτελεί μια πηγή πληροφοριών για ένα κτίριο – υποδομή, δημιουργώντας έτσι μια αξιόπιστη βάση για λήψη βελτιωμένων αποφάσεων σε όλο τον κύκλο ζωής, που είναι διαθέσιμη από τα πιο πρώιμα στάδια της σχεδιαστικής σύλληψης έως την κατεδάφιση».

Αυτή η «εξυπνάδα» και η διάθεση πληροφορίας είναι που κάνει την εφαρμογή του ΒΙΜ να διαφέρει από ένα απλό 3D CAD πρόγραμμα. Με άλλα λόγια, το Building Information Modeling είναι μια πρακτική, μια μεθοδολογία λειτουργιών (operations methodology) με σκοπό την λήψη καλά πληροφορημένων αποφάσεων, παρά ένα λογισμικό CAD όπως λανθασμένα το αντιλαμβάνονται πολλοί. Η ολοκληρωμένη εφαρμογή του ΒΙΜ εμπεριέχει πληροφορίες και στοιχεία για ολόκληρο το κτίριο, από τοιχοποιίες και δομικά στοιχεία μέχρι μηχανολογικά συστήματα και μετρήσεις υλικών και στοιχεία προμηθευτών, για κάθε συγκεκριμένο έργο.

 

πηγήhttp://buildipedia.com/aec-pros/design-news/the-daily-life-of-building-information-modeling-bim?print=1&tmpl=component

ΧΡΗΣΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το Building Information Modeling βασίζεται στη χρήση «έξυπνων» ψηφιακών μοντέλων τα οποία προσφέρουν τις απαραίτητες πληροφορίες για να γίνεται ο σχεδιασμός και η μελέτη κτιρίων και υποδομών γρηγορότερα, φθηνότερα, με καλύτερη ποιότητα και με λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Θα έλεγε κανείς ότι ο σκοπός της όλης προσέγγισης του ΒΙΜ είναι να καταφέρουμε να πετύχουμε περισσότερα, χρησιμοποιώντας λιγότερα (doing more, with less).

Το πεδίο εφαρμογής της μεθοδολογίας δε περιορίζεται στο σχεδιασμό ή/και τη μελέτη όμως. Η χρήση του και τα πλεονεκτήματα επεκτείνονται σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής του έργου, υποστηρίζοντας υπηρεσίες όπως διαχείριση κόστους (cost management) και έργου (project management), θέματα κατασκευασιμότητας (constructability) και διαχείριση λειτουργιών (operations management). Το τελικό προϊόν μιας τέτοιας ολιστικής διαδικασίας δεν είναι απλά ένα καλύτερο κτίριο ούτε ένα απλό 3D μοντέλο στον υπολογιστή. Είναι ένα πλήθος πληροφοριών αρμονικά συνυφασμένες με το – εικονικό και πραγματικό – δομημένο αποτέλεσμα οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για όποια μελλοντική χρήση (π.χ. συντήρηση).

Η βασική ιδέα θα λέγαμε της όλης μεθοδολογίας είναι ο ακριβής, ολοκληρωμένος σχεδιασμός, μελέτη και εικονική κατασκευή του κτιρίου όπως θα κτιστεί... πριν κτιστεί, με σκοπό να επιλυθούν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν στην πορεία. Γι' αυτό το λόγο σε κάποιες χώρες η ίδια ολιστική μεθοδολογία μελέτης και κατασκευής ονομάζεται Virtual Design & Construction (VDC).

πηγήhttp://www.designgroup.us.com/blog/2012/05/future-use-cases-for-using-bim-at-ohio-state%E2%80%99s-wexner-medical-center/

ΟΦΕΛΗ

Παρόλο που το BIM είναι σχετικά καινούργια σαν τεχνολογία, ο ρυθμός υιοθέτησης από τη βιομηχανία είναι αργός. Λόγω όμως των εξαιρετικών οφελών που έχουν αποκομιστεί από τις πρώτες εφαρμογές του, κυριαρχεί η σιγουριά ότι η χρήση του θα επεκταθεί και θα καταλήξει να είναι αναπόσπαστο μέρος της μελετητικής και κατασκευαστικής διαδικασίας.

Πολύ συνοπτικά, τα οφέλη του BIM αναφέρονται κυρίως σε:

  • Βελτιωμένη αποδοτικότητα στη μελέτη και τη κατασκευή εξαιτίας της εύκολης διάθεσης πληροφοριών.
  • Άμεση ανανέωση και μεγαλύτερη ακρίβεια σχεδίων.
  • Μεγαλύτερη ακρίβεια μετρήσεων, κόστους και καλύτερης ποιότητας μελέτη.
  • Μελέτη ενεργειακής απόδοσης πολύ γρήγορα και πολύ νωρίς στη μελετητική διαδικασία.
  • Γρηγορότερη παράδοση έργου.
  • Έλεγχος κατασκευασιμότητας που οδηγούν σε μείωση του ρίσκου και του κόστους.

Παρ' όλα τα διαδικαστικά πλεονεκτήματα που βγαίνουν μέσα από την προηγμένη τεχνολογία και τις αποδοτικότερες λειτουργίες, η πραγματική αξία του BIM βρίσκεται στην «υπεραξία» θα λέγαμε που προδίδει. Η υπεραξία αυτή αναφέρεται σε όλες εκείνες τις δυνατότητες συνέργειας και σχέσης τόσο μεταξύ των εμπλεκόμενων επαγγελματιών, όσο και μεταξύ επαγγελματία – πελάτη. Η υπεραξία αυτή φαίνεται σε κάθε στάδιο. Το ΒΙΜ αποτελεί ουσιαστικά μια πλατφόρμα διεπιστημονικής συνεργασίας και επικοινωνίας που επιτρέπει στον χρήστη – πελάτη και στους εμπλεκόμενους επαγγελματίες να συμμετέχουν ενεργά στη μελέτη και το σχεδιασμό του έργου από πολύ νωρίς. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθούν την πορεία του κόστους, να εξετάσουν σχεδιαστικές στρατηγικές – επιλογές και να εκτιμήσουν την ενεργειακή απόδοση, πολύ γρήγορα και από τα πρώτα στάδια της μελέτης. Με την εφαρμογή της πρακτικής BIM διευκολύνονται γενικά διαδικασίες και αναλύσεις που έως τώρα ήταν πολύ περίπλοκες, χρονοβόρες και ακριβές κατά την πραγματοποίηση τους.

Διάγραμμα: Ο «κύκλος» του Building Information Modeling

BIM & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Εάν τα αυτοκίνητα πλέον παρασκευάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ενεργειακά αποδοτικότερα, τότε γιατί όχι και τα κτίρια;

Με τις παραδοσιακές πρακτικές, απαιτείται τεράστια ανθρώπινη προσπάθεια για να αναλυθεί ένα κτίριο ενεργειακά και να εξαχθούν κάποια σχετικά συμπεράσματα για την ενεργειακή συμπεριφορά και να γίνει μια εκτίμηση της απόδοσης του κτιρίου. Συνεπώς συνήθως η όλη διαδικασία γίνεται χρονοβόρα, ακριβή και δεν περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για μια ολιστική ανάλυση.

Επεκτείνοντας την χρήση του ΒΙΜ σε αναλύσεις, δίνεται η δυνατότητα έρευνας στρατηγικών για εξοικονόμηση πόρων (π.χ. νερό, ενέργεια, υλικά κλπ) και να επιτευχθούν οι «πράσινοι στόχοι» του έργου και να βελτιστοποιηθεί ο σχεδιασμός και τα συστήματα. Τα μοντέλα ΒΙΜ μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με αναλυτικά εργαλεία για ενεργειακή μελέτη, αναλύσεις φωτός, ηλιακές μελέτες και άλλα, προσφέροντας ποσοτικοποιημένα αποτελέσματα πολύ γρήγορα και κατά τη διάρκεια της σχεδιαστικής και μελετητικής διαδικασίας, πριν ακόμα οριστικοποιηθούν τα σχέδια.

Παρόλο που οι δυνατότητες και οι εφαρμογές του BIM στον πράσινο σχεδιασμό ακόμα αναπτύσσονται ραγδαία, υπάρχουν αρκετά case studies και χρήστες οι οποίοι καταθέτουν ότι αποτελεί βασικό εργαλείο για green projects. Ο κυριότερος αντίκτυπος της εφαρμογής του BIM έχει βρεθεί στους παρακάτω τομείς:

  • Ολοκληρωμένος σχεδιασμός (Integrated Design)

Προσφέροντας μια ολοκληρωμένη οπτική του κτιρίου και των συστημάτων του, δίνεται η δυνατότητα βελτιωμένης αντίληψης των σχεδιαστικών αποφάσεων, αμεσότερη επικοινωνία με τον πελάτη και τους εμπλεκόμενους επαγγελματίες και εξερεύνηση ανώτερων σχεδιαστικών εναλλακτικών για τη βελτιστοποίηση του σχεδίου (design optimization).

  • Ολιστικά αποτελέσματα (Integrated outputs)

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων για την απόδοση του κτιρίου και των συστημάτων του, ενημερώνονται άμεσα από τις σχεδιαστικές αλλαγές δίνοντας τη δυνατότητα καλύτερης λήψης αποφάσεων. Επίσης με αυτό τον τρόπο γνωστοποιούνται καλύτερα τα πράσινα οφέλη στον πελάτη ο οποίος μπορεί άμεσα να δει τις επιπτώσεις διαφορετικών στρατηγικών.

Γενικότερα έχουν παρατηρηθεί και σημαντικά οφέλη της χρήσης του ΒΙΜ και σε μικρής κλίμακας έργα όπως ανακαινίσεις και πράσινες αναπλάσεις. Επίσης είναι δυνατή η εφαρμογή του για διεξαγωγή μετρήσεων ενεργειακής απόδοσης σε πραγματικό χρόνο (performance monitoring) που θα αποτελούσε πολύ χρήσιμη σύγκριση με τις εκτιμήσεις κατά τη μελετητική διαδικασία.

ΣΥΝΟΨΗ

Για κάποιους το Building Information Modeling αποτελεί απλά έναν «μοδάτο» όρο της βιομηχανίας. Για αρκετούς το Building Information Modeling είναι το μέλλον. Τα πραγματικά οφέλη και οι αποδοτικοί τρόποι χρήσης του ακόμα ερευνούνται και

εμπλουτίζονται. Παρ' όλα αυτά το ΒΙΜ, τόσο σαν τεχνολογία όσο και σαν λειτουργική διαδικασία, είναι εδώ. Ήδη πολλές εταιρίες και επαγγελματίες, παραβλέποντας το κόστος και την καμπύλη μάθησης, πιστοποιούν τα πολλαπλά οφέλη και το γεγονός ότι είναι εδώ για να μείνει.

 

Δημήτρης Φαρμάκης, Design Consultant at Plus Energy LAB & Solvia Studio

 

Source

 

 

 

 

 

MGMEDIAEXPO LTD

H MGMEDIAEXPO LTD διοργανώνει εξειδικευμένες εκθέσεις διεθνών προδιαγραφών. Στην πρόσφατη ατζέντα μας συμπεριλαμβάνονται εμπορικές εκθέσεις & συνέδρια από ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών.

www.mgmediaexpo.eu

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

MGMEDIAEXPO LTD

 Τηλέφωνο Αθήνας: +30 210 6619827, +30 210 3006619

contact@digitalconstructions.eu