Τα drones συμβάλλουν σημαντικά στον κλάδο των υποδομών

 
Η συνολική αξιοποιήσιμη αγορά για drones ξεπερνά τα 127 δισ. δολάρια σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της PwC. Ο κλάδος με τη μεγαλύτερη δυνητική αγορά εμπορικών εφαρμογών της τεχνολογίας drone είναι ο κλάδος των υποδομών, με την παγκόσμια αγορά να εκτιμάται σε 45,2 δισ. δολάρια.
 
Στον συγκεκριμένο κλάδο, οι φορείς εκμετάλλευσης των οδικών και σιδηροδρομικών δικτύων έχουν ήδη αρχίσει να απολαμβάνουν συγκριτικό πλεονέκτημα, χάρη στην έγκαιρη και αποτελεσματική υλοποίηση των εφαρμογών drones.
 
 
Transportation infrastructure capital investments by region [$ bn]
 
Στη νέα έρευνα της PwC με τίτλο «Clarity from above: transport infrastructure» περιγράφονται οι άμεσες δυνητικές εφαρμογές της τεχνολογίας drone στους τομείς των οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών και εκτιμάται η σημαντική επίδραση που μπορεί να έχουν τα drones με έξυπνο λογισμικό στην ανταγωνιστικότητα των φορέων εκμετάλλευσης μεταφορικών δικτύων.
 
Ο Michal Mazur, επικεφαλής της Drone Powered Solutions της PwC Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης αναφέρει σχετικά:
 
«Τα drones και τα δεδομένα που παρέχουν αλλάζουν δραστικά την προσέγγισή μας σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής των επενδύσεων σε υποδομές. Η παροχή συγκρίσιμων δεδομένων τρισδιάστατης (3D) μοντελοποίησης με ακρίβεια σε πραγματικό χρόνο είναι καθοριστικής σημασίας στα στάδια προκατασκευής, κατασκευής και λειτουργίας ενός επενδυτικού έργου. Όλα αυτά τα δεδομένα παρέχονται μέσω των έξυπνων και οικονομικά αποδοτικών λύσεων drones».
 
Οι τεχνολογίες drone χρησιμοποιούνται σε όλα σχεδόν τα στάδια ζωής του τομέα υποδομών, ξεκινώντας από την παρακολούθηση της κατασκευής και της επένδυσης και συνεχίζοντας ως τη συντήρηση και την απογραφή των πάγιων στοιχείων. Στη διάρκεια της κατασκευής, τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω των drones διευκολύνουν την άμεση ανταπόκριση σε περίπτωση αποκλίσεων από το σχέδιο και, σε ακραίες περιπτώσεις, μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη δικαστική επίλυση διαφορών μεταξύ του κατασκευαστή και του κυρίου του έργου. Για παράδειγμα, σε ένα κατασκευαστικό έργο που επέβλεπε η Drone Powered Solutions, ο επενδυτής εξοικονόμησε περίπου 2,94 εκατ. δολάρια έναντι δικαστικών αξιώσεων χάρη στα ακλόνητα αποδεικτικά στοιχεία που διέθετε.
 
Στις δυνητικές εφαρμογές περιλαμβάνεται ο εντοπισμός και η πρόληψη της καταπάτησης μέχρι την τοποθέτηση προστατευτικών αναχωμάτων για ενίσχυση της ασφάλειας στο εργοτάξιο. Για παράδειγμα, η ομάδα PwC Drone Powered Solutions υπολόγισε ότι ο αριθμός των σοβαρών ατυχημάτων σε ένα μέσο εργοτάξιο που παρακολουθείται από drones έχει μειωθεί έως και 91%.
 
Ο Adam Wisniewski, διευθυντής της ομάδας Drone Powered Solutions της PwC προσθέτει:
 
«Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών, διαχειρίζονται εκτεταμένα δίκτυα σύνθετων υποδομών που εκτείνονται σε αχανείς εκτάσεις, γεγονός που συνεπάγεται υψηλό κόστος παρακολούθησης της επένδυσης, απογραφής των πάγιων στοιχείων και συντήρησης τους.
 
Σήμερα, χάρη στις τεχνολογικές εξελίξεις, διαθέτουμε νέες δυνατότητες για τις μονότονες αλλά σημαντικές αυτές δραστηριότητες.
 
Οι εταιρείες υποδομών που αναζητούν ενεργά νέους τρόπους εκτέλεσης των λειτουργιών τους πρέπει να στραφούν στις λύσεις drones οι οποίες μπορούν να είναι ταχύτερες, οικονομικά αποδοτικότερες και ασφαλέστερες από τις παραδοσιακές μεθόδους. Χάρη στα διάφορα είδη δεδομένων που συλλέγουν, τα drones αναδεικνύονται σε σημαντικό εργαλείο στα εργοτάξια στη διάρκεια της κατασκευής, αλλά και για την τακτική συντήρηση και απογραφή των πάγιων στοιχείων».
 
Σύμφωνα με την έρευνα «Clarity from above: transport infrastructure» της PwC, ο ρυθμός υιοθέτησης των λύσεων drones στους τομείς οδικών και σιδηροδρομικών δικτύων θα εξαρτηθεί από τρεις βασικούς παράγοντες: την οικονομική και νομική υποστήριξη, την ενίσχυση της επεξεργασίας και προσβασιμότητας δεδομένων και τη ραγδαία τεχνολογική πρόοδο. Ταυτόχρονα, υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν, όπως ο κίνδυνος αερομεταφορών και η προστασία των προσωπικών δεδομένων.
 
Οι αυξανόμενες εφαρμογές της τεχνολογίας drone στα έργα υποδομών μεταφορών συμπίπτουν με σημαντικές επενδύσεις στον κλάδο και την ευρύτερη εντατικοποίηση του ανταγωνισμού. Όπως εκτιμάται στην έκθεση της PwC, οι επενδύσεις στις υποδομές μεταφορών θα επιφέρουν παγκόσμια αύξηση των δαπανών κεφαλαίου κατά 4,5% ετησίως έως το 2020. Οι περιοχές με τους μεγαλύτερους εκτιμώμενους ρυθμούς ανάπτυξης είναι η Αφρική και η Λατινική Αμερική, όπου οι ετήσιες επενδύσεις σε υποδομές μεταφορών αναμένεται να διπλασιαστούν έως το 2020. Οι μεγαλύτερες επενδύσεις θα πραγματοποιηθούν στην Ασία, όπου στις υποδομές μεταφορών αναμένεται να αυξηθούν κατά 200 δισ. δολάρια περίπου έως το 2020, ποσοστό που αναλογεί στο 63% των παγκόσμιων επενδύσεων. Στις ανεπτυγμένες περιοχές όπως η Δυτική Ευρώπη και οι ΗΠΑ οι δαπάνες σε υποδομές μεταφορών αναμένεται να αυξηθούν κατά 15% κατά μέσο όρο ως το 2020.

MGMEDIAEXPO LTD

H MGMEDIAEXPO LTD διοργανώνει εξειδικευμένες εκθέσεις διεθνών προδιαγραφών. Στην πρόσφατη ατζέντα μας συμπεριλαμβάνονται εμπορικές εκθέσεις & συνέδρια από ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών.

www.mgmediaexpo.eu

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

MGMEDIAEXPO LTD

 Τηλέφωνο Αθήνας: +30 210 6619827, +30 210 3006619

contact@digitalconstructions.eu