Ευκαιρίες και προκλήσεις φέρνει η τεχνολογία στην αγορά ακινήτων

 

Η ζήτηση για τα «έξυπνα κτίρια» θα ωθήσει τις εταιρείες estate να ψηφιοποιήσουν τα φυσικά περιουσιακά τους στοιχεία

Η ραγδαία και συνεχόμενη εξέλιξη της τεχνολογίας αναμένεται να δημιουργήσει πληθώρα ευκαιριών και σημαντικών προκλήσεων για τη βιομηχανία των ακινήτων, καθώς η δυνατότητα συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων, μέσω της τεχνολογίας, θα ευνοήσει τη βελτίωση των επιδόσεων των επιχειρήσεων και την αύξηση της κερδοφορίας τους. Αυτό αναφέρεται στο «Real Estate Report» που δημοσιεύτηκε για ακόμα μια χρονιά από την Deloitte.

Ο Χρήστος Κοσμάς, Real Estate Leading Partner της Deloitte Ελλάδος, επισημαίνει: «Είναι αλήθεια πως μετά από μια αρκετά δύσκολη και παρατεταμένη περίοδο ύφεσης, η ελληνική οικονομία παρουσιάζει σημάδια ανάκαμψης, γεγονός που βιώνουμε και μέσω της καθημερινής δραστηριότητάς μας στον κλάδο του Real Estate.

Η αγορά των ακινήτων στην Ελλάδα ανακάμπτει παρουσιάζοντας σημαντικές ευκαιρίες για επενδύσεις, κάτι που φαίνεται από την έντονη κινητικότητα ξένων επενδυτών σε ακίνητα και τουρισμό από το 2014».

Σύμφωνα με τα ευρήματα του «Real Estate Report», δεδομένης της ραγδαίας εξέλιξης της τεχνολογίας, η αγορά ακινήτων μπορεί πλέον να εκμεταλλευτεί τον τεράστιο όγκο πληροφοριών που παράγεται από τα κτίρια. Η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων αυτών μπορεί να παρέχει στους ενδιαφερόμενους της αγοράς (επενδυτές, διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων, διαχειριστές ακινήτων και ενοικιαστές) ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, εφόσον το χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά για την ανάπτυξη υπηρεσιών, δεδομένων και νέων επιχειρηματικών μοντέλων, που θα εστιάζουν στις συγκεκριμένες ανάγκες των χρηστών, των ιδιοκτητών ή στο ίδιο το ακίνητο.

Παράλληλα, σύμφωνα με την έκθεση, οι εταιρείες διαχείρισης ακινήτων θα πρέπει να διαχειριστούν τη σχετικά πρόσφατη εμφάνιση νέων εταιρειών τεχνολογίας ακινήτων, γνωστών ως «proptechs». Ταυτόχρονα, η έκθεση της Deloitte προβλέπει ότι η ευρεία ανάπτυξη των «έξυπνων κτιρίων» θα ωθήσει τις εταιρείες ακινήτων να ψηφιοποιήσουν τα φυσικά περιουσιακά τους στοιχεία. Τα πιθανά πλεονεκτήματα αυτής της εξέλιξης αφορούν μεταξύ άλλων την ικανότητα κεντρικής διαχείρισης κτιρίων, τη μείωση του κόστους διαχείρισης, την απόκτηση πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο, καθώς και τη δημιουργία επιπλέον υπηρεσιών και ευνοϊκών συνθηκών που θα βελτιώσουν την εμπειρία του πελάτη.

Προσωπικά δεδομένα

Από την άλλη πλευρά, η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, που όπως φαίνεται αναμένεται να ανασχηματίσει το επιχειρηματικό μοντέλο της αγοράς εμπορικών ακινήτων, εγκυμονεί κινδύνους και σημαντικές προκλήσεις. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Deloitte, σε πρώτο επίπεδο, οι ιδιοκτήτες και οι φορείς εκμετάλλευσης ακινήτων καλούνται να αντιμετωπίσουν τις νέες μορφές προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας πληροφοριών στον κυβερνοχώρο και των προσωπικών δεδομένων. Σε δεύτερο επίπεδο, με τα σύγχρονα κτίρια να εξαρτώνται όλο και περισσότερο από την τεχνολογία και να γίνονται ολοένα και πιο διασυνδεδεμένα, εγείρονται διάφορα ερωτήματα σε σχέση με την ασφάλεια που έχουν απέναντι στους κινδύνους του κυβερνοχώρου.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος

Ενάντια σε κάθε πρόβλεψη, τα τελευταία χρόνια, τα βιομηχανικά ακίνητα (βιομηχανικές αποθήκες και κέντρα διανομής) αναδείχθηκαν στα πιο περιζήτητα περιουσιακά στοιχεία μεταξύ των εμπορικών ακινήτων. Σύμφωνα με την έκθεση της Deloitte, αυτό συμβαίνει κυρίως χάρη στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, γεγονός που έχει αυξήσει σημαντικά τα έσοδα από ενοικιάσεις και αποδόσεις έναντι άλλων εμπορικών ακινήτων.

Επιπλέον, παρατηρείται μία ακόμα καθοριστική αλλαγή στον κλάδο των ακινήτων παγκοσμίως. Οι κυβερνήσεις, οι εταιρείες και οι ΜΚΟ έχουν δεσμευτεί να ελαχιστοποιήσουν τη χρήση πρώτων υλών στην κατασκευή ακινήτων, με στόχο την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Ολλανδία, στην οποία συμφωνήθηκε ότι μέχρι το 2030 πρέπει να επιτευχθεί μείωση κατά 50% της χρήσης πρώτων υλών.

 

MGMEDIAEXPO LTD

H MGMEDIAEXPO LTD διοργανώνει εξειδικευμένες εκθέσεις διεθνών προδιαγραφών. Στην πρόσφατη ατζέντα μας συμπεριλαμβάνονται εμπορικές εκθέσεις & συνέδρια από ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών.

www.mgmediaexpo.eu

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

MGMEDIAEXPO LTD

 Τηλέφωνο Αθήνας: +30 210 6619827, +30 210 3006619

contact@digitalconstructions.eu