Επισκεψιμότητα & Στατιστικά Στοιχεία στην DIGITAL CONSTRUCTION 2019

 

Ύστερα από την αναλυτική καταμέτρηση και αξιολόγηση όλων των δεδομένων για την επισκεψιμότητα στην DIGITAL CONSTRUCTION (Online Registrations, Ηλεκτρονικές προσκλήσεις, Δελτία Επισκεπτών) η οποία συνδιοργανώθηκε με την έκθεση INDELEX – SMART HOME Expo προκύπτουν ενδιαφέροντα στοιχεία:

 Η συνολική διοργάνωση στις τρείς ημέρες λειτουργίας 11,12,13 Μαίου (Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα) προσέλκυσε 7.308 επισκέπτες.

 Από την επεξεργασία των στοιχείων σχετικά με την επαγγελματική ιδιότητα των επισκεπτών προκύπτουν τα παρακάτω:

 

1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ/ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ (Αρχιτέκτονες, Μηχανολόγοι, Πολ. Μηχανικοί) 1.714 23,45%
2. IT SPECIALISTS  835 11,43%
3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ/ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΕΣ 3.803 52,13%
4. SYSTEMS INTEGRATORS 608 8,32%
5. IEK 100 1,37%
6. HOTEL 80 1,10%
7. ΙΔΙΩΤΕΣ 168  2,20%

 

 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι η DIGITAL CONSTRUCTION προσέλκυσε το ενδιαφέρον 1.714 Τεχνικών/Μελετητικών, Αρχιτεκτόνων, Πολ. Μηχανικών, Μηχανολόγων & 835 IT Specialists.

Τα παραπάνω στατιστικά έρχονται να επιβεβαιώσουν την επιτυχία αλλά και την υποστήριξη της αγοράς, που εξασφάλισε το πρώτο Expo-Forum DIGITAL CONSTRUCTION ως μια εξειδικευμένη και στοχευμένη εκδήλωση στον τομέα των ψηφιακών & καινοτόμων τεχνολογιών για τις κατασκευές.

MGMEDIAEXPO LTD

H MGMEDIAEXPO LTD διοργανώνει εξειδικευμένες εκθέσεις διεθνών προδιαγραφών. Στην πρόσφατη ατζέντα μας συμπεριλαμβάνονται εμπορικές εκθέσεις & συνέδρια από ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών.

www.mgmediaexpo.eu

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

MGMEDIAEXPO LTD

 Τηλέφωνο Αθήνας: +30 210 6619827, +30 210 3006619

contact@digitalconstructions.eu